Innhold
1
Nyttig informasjon

Baneklasse: B

Baneoppdelingen.

Barnebaner:

Nybegynnere og sykkler opptil 65 cc

Lillebanen:

Passer til vidregående kjørere på 50 og 65cc og nybegynnere

Storebanen:

Passert til vidregående kjørere

Hva kreves for å kjøre?
For å delta på trening eller konkurranse må en utøver ha:

  • Lisens for motocross/Enduro.

  • Nødvendig kjøreutstyr.

  • Godkjent motorsykkel.

  • Kjøre på en bane godkjent av NMF, i regi av en klubb tilsuttet NMF med godkjent treningsleder tilstede.

    All kjøring reguleres etter NMFs reglement.

I Norge er det tillatt å kjøre motocross på spesielt godkjente områder og i regi av en klubb som er medlem i NMF.
Alle som kjører motocross må ha lisens. Det finnes nybegynnerlisens som du kan løse når du møter opp på en motocrossbane. For å få trenings- eller konkurranselisens må du gå et lisenskurs bestående av 8 timer teori og 8 timer kjøreteknikk.

I motocross kan du kjøre fra den dagen man fyller 5 år.


 

 

 I fokus