Innhold
1
Informasjon

Baneklasse B

Hva kreves for å kjøre?
For å delta på trening eller konkurranse må en utøver ha:

  • Lisens for motocross/Enduro.
  • Nødvendig kjøreutstyr.
  • Godkjent motorsykkel.
  • Kjøre på en bane godkjent av NMF, i regi av en klubb tilsuttet NMF med godkjent treningsleder tilstede.

    All kjøring reguleres etter NMFs reglement.

I Norge er det tillatt å kjøre motocross på spesielt godkjente områder og i regi av en klubb som er medlem i NMF.
Alle som kjører motocross må ha lisens. Det finnes nybegynnerlisens som du kan løse når du møter opp på en motocrossbane. For å få trenings- eller konkurranselisens må du gå et lisenskurs bestående av 8 timer teori og 8 timer kjøreteknikk.

I motocross kan du kjøre fra den dagen man fyller 5 år.


2
Aktivitetsleder

UKENAVNTLFKOMMENTAR
33Vegard Pedersen92 61 42 74
34Lars-Petter Jahren41 93 37 81
35Geir Olav Øygarden90 96 59 60
36Steinar Syftestad90 51 53 38
37Odd Arne Meyer91 74 65 20
38Roar Karlskås90 97 78 87
39Tom Rune Finnekåsa95 93 81 70
40Vegard Pedersen92 61 42 74
41Lars-Petter Jahren41 93 37 81
42Geir Olav Øygarden90 96 59 60
43Steinar Syftestad90 51 53 38
44Odd Arne Meyer91 74 65 20
45Roar Karlskås90 97 78 87
46Tom Rune Finnekåsa95 93 81 70
47Vegard Pedersen92 61 42 74
48Lars-Petter Jahren41 93 37 81
49Geir Olav Øygarden90 96 59 60
50Steinar Syftestad90 51 53 38
Odd Arne Meyer91 74 65 20
Roar Karlskås90 97 78 87
Tom Rune Finnekåsa95 93 81 70


 

 

 I fokus