Aktivitetslederliste for MX

Jeanette Tørre
27.12.2016
ANSVARLIGE AKTIVITETSLEDERE FORDELT PÅ PER UKE:

UkeAktivitetslederTlf.
1Odd Arne Meyer91 74 65 20
2Steinar Syftestad99 00 64 04
3Vegard Pedersen92 61 42 74
4Tom Rune Finnekåsa95 93 81 70
5Hans Olav Lonar91 31 68 83
6Christer Ødergården95 15 46 34
7Jan-Marius Opsahl93 86 51 4340 49 83 47  (jobb)
8John David Rønningen95 80 65 61
9Lars Petter Jahren41 93 37 81
10Arild Kasin 93 24 8153
11Odd Arne Meyer91 74 65 20
12Steinar Syftestad99 00 64 04
13Vegard Pedersen92 61 42 74
14Tom Rune Finnekåsa95 93 81 70
15Hans Olav Lonar91 31 68 83
16Christer Ødergården95 15 46 34
17Jan-Marius Opsahl93 86 51 4340 49 83 47  (jobb)
18John David Rønningen95 80 65 61
19Lars Petter Jahren41 93 37 81
20Arild Kasin 93 24 8153
21Odd Arne Meyer91 74 65 20
22Steinar Syftestad99 00 64 04
23Vegard Pedersen92 61 42 74
24
Stian Dale Ekeberg
98 13 93 32
25Tom Rune Finnekåsa
95 93 81 70
26Christer Ødergården95 15 46 34
27Jan-Marius Opsahl93 86 51 4340 49 83 47  (jobb)
28John David Rønningen95 80 65 61
29

SOMMERFERIE

30
31Lars Petter Jahren41 93 37 81
32Arild Kasin 93 24 8153
33Odd Arne Meyer91 74 65 20
34Steinar Syftestad99 00 64 04
35Vegard Pedersen92 61 42 74
36Tom Rune Finnekåsa95 93 81 70
37Stian Dale Ekeberg91 31 68 83
38Christer Ødergården95 15 46 34
39Jan-Marius Opsahl93 86 51 4340 49 83 47  (jobb)
40John David Rønningen95 80 65 61
41Lars Petter Jahren41 93 37 81
42Arild Kasin 93 24 8153
43Odd Arne Meyer91 74 65 20
44Steinar Syftestad99 00 64 04
45Vegard Pedersen92 61 42 74
46Tom Rune Finnekåsa95 93 81 70
47Stian Dale Ekeberg98 13 93 32
48Christer Ødergården95 15 46 34
49Jan-Marius Opsahl93 86 51 4340 49 83 47  (jobb)
50John David Rønningen95 80 65 61
51Lars Petter Jahren41 93 37 81
52Arild Kasin 93 24 8153

Prepping: Du har ansvar for prepping den uken du er aktivitetsleder.

Hvis du ikke kan ta vakten din, har du selv ansvar for å ta kontakt med en av de andre aktivitetsledrene på listen.