Dugnad lørdag 19.oktober

Jeanette Tørre
14.10.2019
Først kommende lørdag trenger vi hjelp til å ta ned gjerde. Håpe du kan stille opp med drill.
Har du ikke drill trenger vi folk til å bære vekk plankene også.
Jo flere vi blir jo raskere vil det gå.
Oppmøte kl. 09.00.