Velkommen til julebord 12.januar

Jeanette Tørre
12.12.2017
Velkommen til det årlige julebordet 12. januar kl.17.00 på Sangerheimen.

Julebordet består av pizza fra Pizza på vei, kaker, taler og utdeling av priser.


Pris:

Barn 50 kr pr. pers. 
Voksene 100 kr pr pers.
Kun forhåndspåmelding.


Merk betalingen med julebord,deltager familie, antall startene barn og voksene.
Kontonummer: 5161.05.19206
Påmelding frist onsdag. 10. januar

Velkommen skal dere være!